Gedragsprotocol

In deze notitie besteden we aandacht aan gewenst gedrag, welk gedrag zien we graag op school en dus welk gedrag ook niet. We gaan met name in op de mogelijkheden om gewenst gedrag te stimuleren en te belonen.

Een belangrijk onderdeel van het protocol is gewijd aan een bekende vorm van ongewenst gedrag, namelijk pesten. Pesten komt op iedere school voor, helaas ook bij ons. Het is heel pijnlijk voor het gepeste kind en het laat vaak voor langere tijd sporen achter, ook voor de ouders is het pijnlijk om te zien dat hun kind slachtoffer van pesten is.

Het kind dat pest is vaak slachtoffer van het eigen gedrag.

Klik op de het onderstaande voorblad om het gehele document te openen.

IMG_7637