Hoe werken wij

Op De Dorpsakker staat opbrengstgericht werken centraal.

Speerpunt is de instructie aan leerlingen, samenwerkend leren, betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen leerproces en hoge doelen stellen. Hiermee wordt bereikt dat leerlingen maximaal uitgedaagd worden tot het komen van goede prestaties.

Daarnaast is de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk. We staan voor een positief klimaat binnen de school waarbij alle leerlingen zich prettig en veilig voelen. Daarbij is belonen van goed gedrag heel belangrijk, maar grenzen stellen doen we ook binnen De Dorpsakker. De regels binnen de school leeft iedereen na, leerlingen, ouders en leerkrachten. Samen maken wij dit tot een succes.