Brochure: Meedoen in Zaanstad

Wat is de Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK)/Meedoen Zaanstad?

Via de “Regeling Schoolgaande Kinderen” (RSK) kunt u een bijdrage in de extra kosten aanvragen voor schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Deze regeling bestaat uit twee delen:
een bedrag in geld voor kosten die schoolgaande kinderen hebben zoals sportkleding, abonnementen en schoolkosten. Dit bedrag is:
€ 90,00 voor een kind van 4 tot en met 7 jaar
€ 115,00 voor een kind van 8 tot en met 12 jaar
€ 135,00 voor een kind van 13 jaar en ouder dat onderwijs op een beroepsopleiding volgt. De leeftijd van uw kind op 1 januari is bepalend voor de hoogte van het bedrag. Het bedrag staat binnen acht weken op uw rekening als uw aanvraag wordt toegekend.
een sport- of cultuuractiviteit voor een jaar. Deze activiteit kunt u, samen met uw kind, uitkiezen in de webshop Meedoen Zaanstad. U kunt een jaar sporten of deelname aan een culturele activiteit (bijvoorbeeld muziekles) vergoed krijgen. De vergoeding wordt overgemaakt naar de (sport)vereniging. De vereniging moet wel aangesloten zijn bij “Meedoen Zaanstad”. Meer informatie vindt u via Meedoen Zaanstad.

Heeft uw kind nog geen zwemdiploma en is hij/zij 11 of 12 jaar, dan kunnen de zwemlessen via deze regeling worden vergoed. Bij stichting Sportbedrijf Zaanstad kan uw kind het zwemdiploma A halen. De kosten zijn € 295,00 en worden helemaal door Meedoen Zaanstad vergoed. Uw kind mag ook nog een andere activiteit kiezen.

Uitzondering:

Is uw kind 18 jaar of ouder maar nog bezig met MBO, niveau 2, havo of vwo, dan kunt u ook de RSK aanvragen.