Babino Kinderopvang obs De Dorpsakker

Zowel bij de peuteropvang, het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang is er sprake van een intensieve samenwerking. Hierdoor ontstaat er een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. De overgang voor kinderen vanuit het kinderdagverblijf en de peuteropvang naar het basisonderwijs wordt op deze manier zo klein mogelijk gemaakt. Dit zorgt voor optimale ontwikkelingskansen van kinderen.

Kinderdagverblijf (0-4 jaar)
Maandag t/m vrijdag 07.00-18.30 uur

Peuteropvang (2-4 jaar)
Maandag t/m vrijdag 08.45-11.45 uur

Buitenschoolse Opvang (4-13 jaar)
Voorschoolse opvang
07.00-08.30 uur*

*alleen bij voldoende aanmeldingen

Naschoolse Opvang
14.30-18.30 uur (ma/di/do/vrij)
12.30-18.30 uur (woe)

Vakantie-opvang/Studiedagen
08.00-18.30 uur

Voor meer informatie of direct inschrijven gaat u naar www.babino.nl of neemt u contact op via 075-2020389.