Logopedist / Fysiotherapie

Waarom fysiotherapie bij (Basis-)schoolkinderen

Kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en/of veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind een passieve (slappe) of slechte lichaamshouding hebben. Er kan sprake zijn van een conditieprobleem of sportblessure.
Een kind kan moeilijk stilzitten in de klas, moeite hebben met het schrijven of het bijbenen van het tempo van de klas. Dit alles kan een kind in problemen brengen.
Kortom, bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van het kind en het functioneren in een groep.
Voorbeelden van indicaties bij kinderen van 4-12 jaar:

– Vertraagde motorische ontwikkeling
– DCD
– schrijfproblemen van motorische oorsprong
– ADHD
– afwijkend /opvallend looppatroon
– ademhalingsproblematiek
– conditieproblemen
– houdingsproblemen
– orthopedische problematiek
– JCA (jeugdreuma)
– neurologische problematiek.

 

De aanmelding voor de kinderfysiotherapie op school gaat via een toestemmingsformulier welke verkrijgbaar is bij de docent en Intern begeleider.

Daarnaast is er voor behandeling op school een verwijzing van de huisarts/specialist nodig.

Logopedie bij de Praatmaat Groep

Sinds 1989 staat De Praatmaat Groep voor klantgerichtheid, kwaliteit, kennis, kunde, korte behandelduur, kindvriendelijkheid, continuïteit, korte communicatie lijnen, vraaggestuurde zorg, preventie en curatie, optimale samenwerking met alle betrokken partijen, teneinde te komen tot het beste resultaat. Complete logopedische zorg met een menselijk gezicht.
Logopedie heeft als doel het verbeteren of vergemakkelijken van communicatie. De logopedist kan helpen bij problemen op het gebied van spraak, taal, stem en/of gehoor.
Bij ons kan iedereen terecht voor logopedische hulp, van jong tot oud. In onze praktijken, maar ook op locatie/aan huis (indien geïndiceerd) , bieden wij:

  • Preventie
    • Onderzoek
    • Behandeling
    • Advies en begeleiding

Voor meer informatie: www.depraatmaatgroep.nl