Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel gekozen.

MR

Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel gekozen. De medezeggenschapsraad bestaat uit minimaal vier leden. Twee leden door en uit het personeel  gekozen en twee leden door en uit de ouders gekozen.

De medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Hij is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag (Zaan Primair) voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar.

De MR bestaat uit de volgende leden:

  • Mitch (vader Dex en Sep, groep 5 en 1/2 – voorzitter MR)
  • Petra Zant (IB / leerkracht groep 4)
  • Dave Bokhorst (leerkracht groep 8)
  • Ineke Kaandorp (leerkracht groep 1/2)
  • Tessa (moeder Fayenne, groep 1/2)
  • Petra (moeder Saar, groep 7)