Schoolondersteuningsplan

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuning/zorg
In de onderstaande links vindt u ons Overzicht ondersteuningsbeleid en het Schoolondersteuningsprofiel.
In deze plannen kunt u lezen hoe wij de schoolondersteuning invullen en bewaken.
Overzicht ondersteuningsbeleid
Schoolondersteuningsprofiel De Dorpsakker
Passend onderwijs

Ondersteuning voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte
Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zijn kinderen die, op basis van de onderwijsinhoudelijke gegevens, extra hulp en begeleiding nodig hebben. Deze leerlingen krijgen een individueel en passend onderwijsprogramma aangeboden met als doel hen zo optimaal mogelijk te kunnen laten participeren binnen het reguliere basisonderwijs.
Onder leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte verstaan wij:

 • Kinderen die problemen hebben met de sociaal emotionele ontwikkeling
  • Kinderen die problemen hebben met hun werkhouding
  • Kinderen die problemen hebben met de motorische vaardigheden
  • Kinderen die problemen hebben met de spraaktaalontwikkeling
  • Kinderen die juist een overstijgend onderwijsaanbod nodig hebben, hoogbegaafde kinderen
  • Kinderen met een eigen leerlijn
  • Kinderen met een onderwijsarrangement (extra ondersteuning)