Schoolplan 2023-2027

In het schoolplan vindt u een goede beschrijving van de school met de uitgangspunten en lange termijn doelstellingen die van toepassing zijn op OBS De Dorpsakker.

Het schoolplan 2023-2027 is hier te vinden.