Schoolplan

Schoolplan 2019-2023

In het schoolplan vindt u een goede beschrijving van de school met de uitgangspunten en lange termijn doelstellingen die van toepassing zijn op OBS De Dorpsakker.

Klik hieronder op het Schoolplan om deze te openen: