Vervanging van de leerkracht

Hoe handelen we op de Dorpsakker in geval van uitval van de leerkracht?

De afgelopen tijd is regelmatig in het nieuws geweest dat de druk in het onderwijs groot is. Dit heeft mede te maken met het feit dat er te weinig leerkrachten zijn. Helaas heeft dit soms ook gevolgen voor onze school. We constateren dat er onvoldoende vervangende leerkrachten beschikbaar zijn om bijvoorbeeld zieke leerkrachten op te vangen. Uiteraard doen we er alles aan om dit voor uw kind goed te organiseren.
Daarom volgen we onderstaand stappenplan wanneer er geen invalkracht beschikbaar is. Wij proberen er voor te waken dat één bepaalde groep niet te veel lesdagen mist. Er wordt bekeken welke klassen het minst te maken hebben gehad met uitval en vervangende leerkrachten. Zo proberen wij er voor te zorgen dat er niet één groep onevenredig veel belast wordt.
In onderstaande schema kunt u zien welke stappen wij nemen om voor deze noodsituaties een passende oplossing te vinden. Als we geen andere optie zien dan de kinderen naar huis te sturen wordt u daar, uiteraard, zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.
Heeft u geen opvang voor uw kind op de dag dat het thuis mag blijven, laat dit dan weten. Dan bekijken wij hoe wij uw kind alsnog op school op kunnen vangen.