Wie zijn wij?

Veilig en vertrouwd Op De Dorpsakker heerst een plezierig sociaal klimaat waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Dat vinden wij van het allergrootste belang. De school staat hierin niet alleen. De school zijn we samen: kinderen, leerkrachten en ouders. Alleen als kinderenzelfvertrouwen krijgen, durven ze de uitdaging aan te gaan om nieuwe doelen na te streven. Leren om respect voor elkaar te ontwikkelen, samen te werken en zelfstandig keuzes te maken vinden wij daarom heel belangrijk. We maken de lessen aantrekkelijk door de afwisseling tussen zelfstandig werken en samenwerken met anderen. Toekomstbewust en digitaal onderwijs Onze kijk op het geven van onderwijs is gericht op de toekomst. Daarom maakt De Dorpsakker gebruik van de modernste materialen en apparatuur. In alle klassen zijn digiborden aanwezig, evenals computers en laptops. In de midden- en bovenbouwgroepen werken de kinderen met tablets. Ook in onze kleutergroepen en groep 3 worden tablets ingezet. Daarnaast leren we kinderen om te gaan met de kansen én mogelijke gevaren van het internet.

Sterk in taal en rekenen Op De Dorpsakker vinden wij goed taal- en rekenonderwijs onmisbaar om leerlingen voor te bereiden op hun rol in de maatschappij. Alleen met een goede taalvaardigheid kun je goed contact met anderen maken. Het vergroten van de woordenschat en een goede spreek- en luistervaardigheid staan daarom centraal. Daarbij werken we met de nieuwste methodes.

Onze zorg voor uw kind Wij willen dat De Dorpsakker een veilige plek is voor uw kind. Een plek waar u uw zoon of dochter met een gerust hart kunt achterlaten. Begrip, belangstelling en respect voor elkaar zijn hierin belangrijke bouwstenen. Maar met regels alleen komen we er niet. Het gaat om de houding en bereidheid om samen te werken aan een prettige leef- en leeromgeving. Die houdt niet op bij het hek van de school. Ouders zien wij als onze partners. Wij vinden het belangrijk om met u samen te werken en waar mogelijk dezelfde lijnen te volgen.

Creatief in ontwikkeling Op De Dorpsakker stimuleren wij kinderen in hun creatieve ontwikkeling. Bijvoorbeeld op het gebied van beeldende kunst. Onze school neemt ieder jaar deel aan het cultuurmenu, waarbij iedere groep een toneel-, dans- of muziekvoorstelling bezoekt. Een aantal groepen doet ook mee aan een activiteit op het gebied van cultureel erfgoed, onder begeleiding van onze cultuurcoördinator.