Kinderopvang

Onze school werkt samen met Freekids.

freekids.nl

Freekids Peter Pan

Verzorgt als vaste kinderopvangpartner van OBS De Dorpsakker de naschoolse opvang van de kinderen. Activiteiten van Freekids zijn leuk, avontuurlijk en verantwoord. Iedere dag weer is er volop aandacht voor creatieve vakken, muziek, sport en spelletjes.

Op De Dorpsakker gaan kinderopvang en onderwijs hand in hand. Freekids sluit aan bij de kernwaarden van OBS De Dorpsakker en waar dat kan dragen we er in onze activiteiten aan bij.

De Dorpsakker heeft ook een doorgaande leerlijn met het kinderdagverblijf van Freekids ‘Pieter Post’, welke verderop in de wijk gevestigd is.

Voor de buitenschoolse opvang heeft u de mogelijkheid om te kiezen uit twee pakketten, net welke het beste bij u past.

De eerste mogelijkheid is het 52-weken contract; pakket 1. Dit wil zeggen dat uw kind in de schoolweken én in de vakanties op de ingekochte dagen bij Freekids komt. De tweede mogelijkheid is het 41-weken contract; pakket 2. Dit wil zeggen dat uw kind door de pedagogisch medewerker wordt opgevangen vanaf het moment dat uw kind uit school komt tot 18.30 uur. In de vakanties verzorgt u dan zelf de opvang.

Kijkje nemen?
Natuurlijk bent u altijd welkom om een kijkje te nemen bij onze Freekidslocatie Peter Pan.

U kunt altijd binnenlopen voor een vrijblijvende rondleiding. Voor meer informatie en inschrijving kunt u terecht op onze website: www.freekids.nl of bel voor persoonlijk advies naar: 088-1919190.