Obs De Dorpsakker | Assendelft

Een moderne, toekomstbewuste school in Assendelft.
Elk kind voelt zich thuis op De Dorpsakker De talenten en capaciteiten van elk kind staan centraal.

Onderdeel van Zaan Primair

 

Toekomstbewust en digitaal onderwijs

Toekomstbewust en digitaal onderwijs

Onze kijk op het geven van onderwijs is gericht op de toekomst. Daarom maken wij gebruik van de modernste materialen en apparatuur.
Sterk in taal en rekenen

Sterk in taal en rekenen

Op De Dorpsakker vinden wij goed taal- en rekenonderwijs onmisbaar om leerlingen voor te bereiden op hun rol in de maatschappij.
Veilig en vertrouwd

Veilig en vertrouwd voor uw kind

Op onze school heerst een plezierig sociaal klimaat waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Dat vinden wij van het allergrootste belang.
v

Schoolnieuws

Kalender

Klusklas geopend

(Bron: www.nhnieuws.nl)

Praktische info

h

Zaan Primair nieuws