Lerende organisatie

Leerlingen leren samen met de leerkracht en met elkaar doordat er dagelijks coöperatieve werkvormen ingezet worden tijdens de lessen. In de klas hangt een doelenbord waarop groepsdoelen beschreven staan die besproken en geëvalueerd worden. Zo weten de leerlingen wat zij gaan leren en hoe ver zij in dit leerproces zijn.

Na het basisaanbod kunnen leerlingen werken aan lesdoelen die passen bij hun eigen ontwikkeling. We dagen leerlingen uit tot een actieve leerhouding door ze eigen doelen te laten stellen, hierop te reflecteren en hun eigen verantwoordelijkheid hiervoor te nemen. Hierbij spelen de chromebooks een belangrijke rol.

 

Ook het leerkrachtenteam ontwikkelt zich voortdurend; zowel gezamenlijk als individueel. Op de Dorpsakker werken we met een specialistenteam waarbinnen een ieder zorg draagt voor het informeren en ontwikkelen van de kennis over een bepaald vakgebied binnen school. Gezamenlijk maken we afspraken over onderwijs en de ontwikkelingen daarin.

Binnen het team bereiden we met elkaar lessen voor en bezoeken we lessen bij elkaar. Zo maken we gebruik van onze individuele kwaliteiten.  

We staan open voor feedback en blijven reflecteren op ons eigen handelen door dagelijks onze lessen te evalueren. Ook analyseren we planmatig de toetsresultaten.