Sterk in taal en rekenen

Goed taal- en rekenonderwijs is onmisbaar om leerlingen voor te bereiden op hun rol in de maatschappij.

Op De Dorpsakker vinden wij goede taal- en rekenonderwijs onmisbaar om leerlingen voor te bereiden op hun rol in de maatschappij. Alleen met een goede taalvaardigheid kun je goed contact met anderen maken.Het vergroten van de woordenschat en een goede spreek- en luistervaardigheid staan daarom centraal. Daarbij werken we met de nieuwste methodes.

Onderwijs op maat

Om ervoor te zorgen dat elk kind zich goed ontwikkelt, zijn er verschillende niveaugroepen. En door de resultaten van de leerlingen regelmatig in kaart te brengen, zorgen we voor een doorlopende leerlijn tijden hun schoolloopbaan. Wat heeft uw kind nodig om zich verder te ontwikkelen? Met individuele aanpassingen zorgen we voor onderwijs op maat.

Wijzigingen schooljaar 2018-2119

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 werken wij in de ochtenden volgens een vast programma, waarbij de leergebieden taal, rekenen, spellen en schrijven gestructureerd aan de kinderen worden aangeboden. De kinderen verwerken de uitleg in de klas ieder op hun eigen niveau. Vanaf groep 4 wordt er op tablets gewerkt. Dit stelt de leerkracht in staat om de kinderen die meer ondersteuning nodig hebben extra instructie te geven tijdens het zelfstandig werken. Daarbij krijgen de kinderen direct feedback over hun resultaat. Ook de toetsen vanuit de methode worden op de tablet gemaakt. De middagen werken de kinderen met thema’s, waarbij het geleerde toegepast kan worden.