Visie

De Dorpsakker is een school waar de kernwaarden veiligheid, respect en plezier belangrijk zijn. We geven goed onderwijs door kinderen doelgerichte instructies te geven volgens het EDI (Effectieve directe instructie) model. De kinderen zijn betrokken en actief in de les en ook in hun eigen leerproces. Bij het leren zetten we digitale middelen in, waarbij we ook aandacht besteden aan mediawijsheid. In de ochtend ligt de focus op de basisvakken, in de middag wordt er thematisch gewerkt aan de wereld oriënterende vakken. Het samenwerkend leren staat de hele dag centraal.