Visie

 

Visie

Openbare basisschool de Dorpsakker is een school waar veiligheid, respect en plezier hoog in het vaandel staan. We geven goed onderwijs door doelgerichte instructies te geven volgens het EDI (Effectieve directe instructie) model. De kinderen zijn betrokken en actief in de les en in hun eigen leerproces. Bij het leren zetten we digitale middelen in, waarbij we ook aandacht besteden aan mediawijsheid. In ons lesaanbod willen we zoveel mogelijk gebruik maken van elementen uit het dynamisch onderwijs.

De focus ligt op de basisvakken, daarnaast wordt er gewerkt aan de wereld oriënterende vakken. Voor kinderen met specifieke behoeftes is er een aanbod mogelijk in de klusklas. Daarnaast beschikken we op school over externe instanties en specialisten die een ondersteunende rol kunnen hebben.

 

Focus op basisvakken

In ons onderwijs op de Dorpsakker leggen we de focus op de basisvakken. Iedere ochtend staat in het teken van lezen, begrijpend lezen, taal, spelling en rekenen. Daarnaast wordt er in de middag gewerkt aan de oriënterende vakken. Belangrijk vinden wij het dat kinderen betrokken en actief zijn in de les en in hun eigen leerproces. Bij het leren zetten wij digitale middelen in, waarbij we ook aandacht besteden aan mediawijsheid.