Toekomstbewust en digitaal onderwijs

Digiborden, computers, laptops & tablets.

Onze kijk op het geven van onderwijs is gericht op de toekomst.
Daarom maakt obs De Dorpsakker gebruik van de modernste materialen en apparatuur. In alle klassen zijn digiborden aanwezig, evenals computers en laptops. In de midden- en bovenbouwgroepen werken de kinderen met tablets. Ook in onze kleutergroepen en groep 3 worden tablets ingezet. Daarnaast leren we de kinderen om te gaan met de kansen én mogelijke gevaren van het internet.

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 werken wij in de middagen thematisch. Voorbeelden van thema’s die aan de orde kunnen komen zijn: beroepen, dansen, vervoer, gezondheid, geld, enz. Tijdens dit leren ontwikkelen de kinderen competenties voor de toekomst. De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers en ICT gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. Kinderen hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn.

Wat zijn de 21e eeuwse vaardigheden?

Het gaat om 11 competenties die weergegeven zijn in onderstaand model van de 21e eeuwse vaardigheden, van Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en Kennisnet. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid.

Het leren vanuit de thema’s stelt kinderen in staat om deze competenties verder te ontwikkelen. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op de diverse talenten van kinderen, ieder op hun eigen niveau. Het leren door DOEN ( zoals: redeneren, bewegen, beeldend vormgeven, schrijven, nadenken over jezelf, observeren) staat hierin centraal. Dit sluit mooi aan bij de onderzoekende, nieuwsgierige houding van onze leerlingen!