Veilig en vertrouwd

Op De Dorpsakker heerst een plezierig sociaal klimaat waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Dat vinden wij het allergrootste belang.

De school staat hierin niet alleen. De school zijn wij samen: kinderen, leerkrachten en ouders. Alleen als kinderen zelfvertrouwen krijgen, durven ze de uitdaging aan te gaan om nieuwe doelen na te streven. Leren om respect voor elkaar te ontwikkelen, samen te werken en zelfstandig keuzes te maken vinden wij daarom heel belangrijk. We maken de lessen aantrekkelijk door de afwisseling tussen zelfstandig werken en samenwerken met anderen.

Onze zorg voor uw kind

Wij willen dat De Dorpsakker een veilige plek is voor uw kind. Een plek waar u uw zoon of dochter met een gerust hart kunt achterlaten.
Begrip, belangstelling en repect voor elkaar zijn hierin belangrijke bouwstenen. Maar met regels alleen komen we er niet. Het gaat om houding en bereidheid om samen te werken aan een prettige leef- en leeromgeving. Die houdt niet op bij het hek van de school. Ouders zien wij als onze partners. Wij vinden het belangrijk om met u samen te werken en waar mogelijk dezelfde lijnen te volgen.

Bij ons op school heerst een warm en positief schoolklimaat wat de basis vormt van ons onderwijs. Wij leren de kinderen dat ze een belangrijk onderdeel zijn van de maatschappij. Alle leerlingen zijn welkom op onze school. Wij bieden een veilige en gestructureerde leeromgeving op basis van de normen en waarden van openbaar onderwijs. Wij zien de leerling en hebben vertrouwen in hun kunnen. De leerling is de spil van ons handelen. Op De Dorpsakker voelen we ons met elkaar verantwoordelijk voor alle leerlingen. Samen met de ouders werken we om de ontwikkeling van de leerlingen zo optimaal mogelijk te stimuleren en te begeleiden. Op deze manier is er sprake van een educatief partnerschap. Hierbij is open en eerlijke communicatie van belang.

 

PBS (Positive Behaviour Support)

Wij hanteren PBS als instrument om de veiligheid op school te vergroten.

Uitgangspunt van PBS is het positief stimuleren van het gewenste gedrag. Dit gedrag wordt zichtbaar gewaardeerd door te werken met tokens. De leerkrachten en het onderwijspersoneel kunnen de leerlingen een token geven bij gewenst gedrag. Door het verzamelen van de tokens kunnen de kinderen sparen voor verschillende activiteiten. Deze activiteiten kunnen zowel individueel als klassikaal zijn.

PBS werkt vanuit schoolbrede waarden die de school belangrijk vindt: Respect, Plezier en Veiligheid.

Het gedrag wat we van kinderen verwachten hebben we gevisualiseerd en hangt zichtbaar in iedere ruimte, zowel met tekst als met pictogrammen, zodat het voor alle leeftijden duidelijk is.