Veilig en vertrouwd

Op De Dorpsakker heerst een plezierig sociaal klimaat waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Dat vinden wij het allergrootste belang.

De school staat hierin niet alleen. De school zijn wij samen: kinderen, leerkrachten en ouders. Alleen als kinderen zelfvertrouwen krijgen, durven ze de uitdaging aan te gaan om nieuwe doelen na te streven. Leren om respect voor elkaar te ontwikkelen, samen te werken en zelfstandig keuzes te maken vinden wij daarom heel belangrijk. We maken de lessen aantrekkelijk door de afwisseling tussen zelfstandig werken en samenwerken met anderen.

Onze zorg voor uw kind

Wij willen dat De Dorpsakker een veilige plek is voor uw kind. Een plek waar u uw zoon of dochter met een gerust hart kunt achterlaten.
Begrip, belangstelling en repect voor elkaar zijn hierin belangrijke bouwstenen. Maar met regels alleen komen we er niet. Het gaat om houding en bereidheid om samen te werken aan een prettige leef- en leeromgeving. Die houdt niet op bij het hek van de school. Ouders zien wij als onze partners. Wij vinden het belangrijk om met u samen te werken en waar mogelijk dezelfde lijnen te volgen.

Veilig en vertrouwd – PBS

Wij hanteren PBS als instrument om de veiligheid op school te vergroten. PBS werkt vanuit schoolbrede waarden die de school belangrijk vindt. Deze waarden zijn de basis van waaruit iedereen werkt. Vanuit deze waarden zijn duidelijke en concrete gedragsverwachtingen ontwikkeld, worden deze verwachtingen aangeleerd, het gewenst gedrag bekrachtigd, ongewenst gedrag wordt zoveel mogelijk genegeerd en er zijn duidelijke en eenduidige consequenties bij onacceptabel gedrag. Onze waarden zijn vastgesteld met het team (studiedag), de ouders (schooltevredenheidsonderzoek) en de kinderen van groep 4 t/m 8 (lessen). Bij onze school zijn de drie waarden waarop we verder bouwen Respect, Plezier en Veiligheid.

Overal in school zijn gedragsverwachtingen (hoe je je hoort te gedragen) die ontstaan zijn uit onze drie waarden. Deze gedragsverwachtingen staan in een gedragsmatrix (schema met de verwachtingen). De gedragsverwachtingen per ruimte hangen aan zichtbaar in de ruimte, zowel met tekst als met pictogrammen, zodat het voor alle leeftijden duidelijk is.

Uitgangspunt van PBS is het positief stimuleren van het gewenste gedrag, gewenst gedrag wordt zichtbaar gewaardeerd. Dit doen wij door te werken met tokens. De leerkrachten en onderwijspersoneel kunnen de leerlingen een token geven bij gewenst gedrag. Door het verzamelen van de tokens kunnen de kinderen sparen voor verschillende activiteiten. Deze activiteiten kunnen zowel individueel als klassikaal zijn. De kinderen kunnen dan ook zelf kiezen of ze hun token willen gebruiken voor een individuele of klassikale activiteit. Dit doen ze door de token in een van de buizen te stoppen die in de groepen hangen. Bij een vooraf afgesproken aantal tokens, kunnen ze deze inwisselen voor een activiteit.

We zijn ervan overtuigd dat dit zal leiden naar meer respect, plezier en veiligheid op school.