Leerlingenraad

Op de Dorpsakker hebben wij een leerlingenraad. Deze heeft om 6x per jaar een vergadering. Uit de groepen 5,6,7,8 zijn 2 leerlingen geselecteerd door de klas als vertegenwoordiging.