Anti-pestbeleid

De school wil een beleid ontwikkelen dat het pestprobleem een halt toeroept. En wel op zo’n manier dat alle geledingen op één lijn komen en elkaar steunen. Samenwerking is van doorslaggevende betekenis voor een succesvolle aanpak.

Ook situaties waarbij het pesten niet direct in het schoolgebouw of tijdens de schooltijden plaatsvindt, vallen onder de verantwoordelijkheid van de school, zoals het overblijven onder leiding van overblijfouders en op weg van en naar gym. Zo is het cyberpesten een probleem. Daarom zet de school in op het geven van voorlichting.