Brede School Academie

Binnenkort is het zover: de Brede School Academie (BSA) komt naar Zaanstad. De BSA is inmiddels een groot succes in Utrecht. De gemeente Zaanstad heeft samen met de  schoolbesturen besloten nu ook in Zaanstad een academie te starten.

Goed nieuws: de Brede School Academie komt!

Binnenkort is het zover: de Brede School Academie (BSA) komt naar Zaanstad. De BSA is inmiddels een groot succes in Utrecht. De gemeente Zaanstad heeft samen met  de  schoolbesturen besloten nu ook in Zaanstad  een academie te starten.

Voor wie is de BSA bedoeld en wat is de BSA?
De Brede School Academie is bedoeld voor talentvolle  kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Het gaat om die kinderen waarvan de scholen verwachten dat ze naar het havo of zelfs het vwo kunnen maar waarbij ze inschatten dat extra ondersteuning nog wel nodig is. Dat gaat de BSA bieden.

De BSA ondersteunt deze kinderen op het gebied van woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. Op de BSA krijgen zij de gelegenheid hun talenten volop te ontwikkelen. Twee middagen in de week komen kinderen hiervoor na schooltijd naar de BSA. Het is dus belangrijk dat ze hiervoor heel gemotiveerd zijn. De komende periode worden BSA leerlingen geselecteerd en kinderen van onze school mogen meedoen! U hoort er binnenkort meer over.

Nu al nieuwsgierig? Kijk dan op de website van de BSA:
www.brede-school-academie.nl

BSA plaatje