Informatieboekje 2015 - 2016

OBS De Spiegel is een veilige en betrokken school voor alle leerlingen, ouders en medewerkers. Wij zijn er voor ouders die het beste willen bereiken voor hun kind. Wij dagen de kinderen en de medewerkers uit om hoge ambities waar te maken. Samen maken we ons sterk voor goede leerprestaties, taal- en talentontwikkeling.

Hieronder vindt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin staat alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een bijlage van de schoolgids, die u vorig jaar of bij inschrijving van ons gekregen heeft. Meer informatie kunt u vinden in :

  • Het jaarplan van onze school, dat ligt bij de directie ter inzage
  • In de schoolgids

In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.