Wennen

Als uw kind staat ingeschreven op onze school mag hij of zij vanaf ongeveer vijf weken voor zijn of haar vierde verjaardag komen wennen in de nieuwe klas.

Voor het eerst naar school

Als uw kind staat ingeschreven op onze school mag hij of zij vanaf ongeveer vijf weken voor zijn of haar vierde verjaardag komen wennen in de nieuwe klas. In overleg worden er maximaal vijf wenafspraken gemaakt waarop uw kind een dag mee kan draaien in de groep. De dag na de vierde verjaardag is uw kind van harte welkom om alle dagen bij ons op school te komen. Na ongeveer 2 weken nodigt de leerkracht u uit voor een gesprek, om samen uit te wisselen hoe de startfase van uw kind is verlopen.
In december en in de laatste 6 weken voor de zomervakantie vindt er vanwege de rust voor het kind en de wenselijkheid van een aaneengesloten wenperiode geen instroom plaats.