Visie

De Dorpsakker is een moderne, toekomstbewuste basisschool in Assendelft. Dat zie je terug in de lessen, de excursies en de schoolreisjes die we organiseren. Wij willen kinderen meegeven dat ze een belangrijk onderdeel zijn van hun buurt en de maatschappij. De Dorpsakker besteedt veel aandacht aan de basisvakken rekenen, lezen en taal. Hiermee bereiden we de kinderen goed voor op het voortgezet onderwijs.

Veilig & Vertrouwd Op De Dorpsakker heerst een plezierig sociaal klimaat waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Dat vinden wij van het allergrootste belang. De school staat hierin niet alleen. De school zijn we samen: kinderen, leerkrachten en ouders. Leren om respect voor elkaar te ontwikkelen, samen te werken en zelfstandig keuzes te maken vinden wij daarom heel belangrijk.

Toekomstbewust onderwijs Onze kijk op het geven van onderwijs is gericht op de toekomst. Daarom maakt De Dorpsakker gebruik van de modernste materialen en apparatuur. In alle klassen zijn digiborden aanwezig, evenals computers.  In de midden- en bovenbouwgroepen werken de kinderen met tablets. Ook in onze kleutergroepen en groep 3 worden tablets ingezet. Daarnaast leren we kinderen om te gaan met de kansen én mogelijke gevaren van het internet.

Sterk in taal en rekenen Op De Dorpsakker vinden wij goed taal- en rekenonderwijs onmisbaar om leerlingen voor te bereiden op hun rol in de maatschappij. Alleen met een goede taalvaardigheid kun je goed contact met anderen maken. Het vergroten van de woordenschat en een goede spreek- en luistervaardigheid staan daarom centraal. Daarbij werken we met de nieuwste methodes. Kinderen worden dienen een goede basis te hebben in rekenen zodat ze dit later kunnen toepassen in verschillende beroepen.  Maar rekenen/wiskunde staat niet op zich. Het staat in verband met muzikaal gevoel maar ook met je motoriek. Kortom: rekenen draagt bij aan je ontwikkeling.

Onze zorg voor uw kind Wij willen dat De Dorpsakker een veilige plek is voor uw kind. Een plek waar u uw zoon of dochter met een gerust hart kunt achterlaten. Begrip, belangstelling en respect voor elkaar zijn hierin belangrijke bouwstenen. Maar met regels alleen komen we er niet. Het gaat om de houding en bereidheid om samen te werken aan een prettige leef- en leeromgeving. Die houdt niet op bij het hek van de school. Ouders zien wij als onze partners. Wij vinden het belangrijk om met u samen te werken en waar mogelijk dezelfde lijnen te volgen.

Creatief in ontwikkeling Op De Dorpsakker stimuleren wij kinderen in hun creatieve ontwikkeling. Bijvoorbeeld op het gebied van beeldende kunst. Onze school neemt ieder jaar deel aan het cultuurmenu, waarbij iedere groep een toneel-, dans- of muziekvoorstelling bezoekt. Een aantal groepen doet ook mee aan een activiteit op het gebied van cultureel erfgoed, onder begeleiding van onze cultuurcoördinator.