Een vliegende start in groep 1

Als uw kind 4 jaar wordt, gaat hij of zij voor het eerst naar ‘school’. Wat een mijlpaal! Voor sommige kinderen en ouders is dat flink wennen, andere kinderen zijn er ‘helemaal aan toe’.

Misschien heeft uw kind in de Startgroep al een ‘vliegende start’ gemaakt. Maar wat leren kinderen in groep 1 eigenlijk, en wat gebeurt er precies in de kleuterklas?

Nu let­ters al vanaf groep 1 wor­den aange­bo­den, zijn er steeds meer kleuters die al (een beetje) kun­nen lezen voor­dat ze naar groep 3 gaan. In groep 1 wor­den vaak losse let­ters aange­bo­den en leren kleuters elka­ars namen herken­nen, op de eerste let­ter en het woord­beeld.

Talige omgeving
De Spiegel is een VVE-school (Voor – en Vroegschoolse Educatie). In de Startgroep en de groepen 1 en 2 werken we met de programma’s:

– Piramide
– Logo 3000, en
Droomvogel

Deze programma’s zijn speciaal gericht op talig onderwijs in een talige omgeving. De peuterspeelzaal werkt ook met Piramide en Logo 3000. Daardoor krijgen de kinderen van 2 t/m 6 jaar een aaneengesloten programma dat ze systematisch voorbereidt op groep 3.

Een impressie van ons schooljaar tot dusver: